Výzkum

Podpůrný výzkum k projektu e-Litka (e-learnigový kurz o současné české literatuře) měl za cíl zjistit současný stav znalostí knihovníků a informačních pracovníků městských knihoven v České republice o současné české literatuře. Zároveň také jejich zájem o takový druh kurzu a míru využití při výkonu jejich povolání.

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že necelých 50% dotazovaných knihovníků, považuje své znalosti soudobé české literatury za průměrné, přičemž 45% respondentů potřebuje tyto znalosti ke své práci denně a dalších 35% alespoň jednou týdně.

Otázky jsme rozdělily do tří tematických bloků. Na webových stránkách nabízíme ke shlédnutí výsledky týkající se první části, zaměřené na zájem knihovníků o dané téma.

Výzkumná zpráva s kompletními výsledky celého výzkumu bude zveřejněna v elektronickém časopise ProInflow.

 

graf1.jpg

 

graf2.jpg

 

graf3.jpg

 

graf4.jpg

 

graf5.jpg

Jak se přihlásit do kurzu e-Litka

Postup pro zájemce, kteří ještě nemají účet v Moodlu:

  1. http://kurzy.knihovna.cz
  2. pravý horní roh - Nejste přihlášena (přihlásit se)
  3. přihlášení - pravá část obrazovky dole - kliknout na Začněte nyní vytvořením nového účtu!
  4. Vyplnit a odeslat, přijde na emailovou adresu potvrzení o vytvoření účtu
  5. zaslat na elitka@knihovna.cz Jméno, příjmení a emailovou adresu pro přihlášení do elitky
  6. elitka pošle potvrzení o registraci do kurzu

Kdo již má účet:

  1. zaslat na elitka@knihovna.cz Jméno, příjmení a emailovou adresu pro přihlášení do elitky
  2. elitka pošle potvrzení o registraci do kurzu