VÝZKUM

Podpůrný výzkum k projektu e-Litka (e-learnigový kurz o současné české literatuře) měl za cíl zjistit současný stav znalostí knihovníků a informačních pracovníků městských knihoven v České republice o současné české literatuře. Zároveň také jejich zájem o takový druh kurzu a míru využití při výkonu jejich povolání.

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že necelých 50% dotazovaných knihovníků, považuje své znalosti soudobé české literatury za průměrné, přičemž 45% respondentů potřebuje tyto znalosti ke své práci denně a dalších 35% alespoň jednou týdně.

Otázky jsme rozdělily do tří tematických bloků. Na webových stránkách nabízíme ke shlédnutí výsledky týkající se první části, zaměřené na zájem knihovníků o dané téma.

Výzkumná zpráva s kompletními výsledky celého výzkumu bude zveřejněna v elektronickém časopise ProInflow.

 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU E-LITKA

Postup pro zájemce, kteří ještě nemají účet v Moodlu:

1. http://kurzy.knihovna.cz
2. Pravý horní roh - Nejste přihlášena (přihlásit se)
3. Přihlášení - pravá část obrazovky dole - kliknout na Začněte nyní vytvořením nového účtu!
4. Vyplnit a odeslat, přijde na emailovou adresu potvrzení o vytvoření účtu
5. Zaslat na elitka@knihovna.cz: jméno, příjmení a emailovou adresu pro přihlášení do E-litky
6. E-litka pošle potvrzení o registraci do kurzu


Kdo již má účet:

1. Zaslat na elitka@knihovna.cz: jméno, příjmení a emailovou adresu pro přihlášení do E-litky
2. E-litka pošle potvrzení o registraci do kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info